Քեռյան Կարեն Ալեքսանդրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

ԲՈԿ նախագահ