Գրիգորյան Սյուզաննա Սերգեյի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-