Հարությունյան Վլադիմիր Միխաիլի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր