Սիմոնյան Հակոբ Երվանդի, Արվեստագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-