Ալեքսանյան Արթուր Յուրայի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու