Մինասյան Բիլլի Ժան-Լուիի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու