Կարապետյան Մելիք Մուշեղի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու