Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Ապրիլ 19 2024
Կելերյան փուլային տարածություններով սուպերսիմետրիկ մեխանիկաներ Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Մարտ 16 2024
Վակուումային քվանտային երևույթներ ոչ-իներցիալ համակարգերում և գրավիտացիոն դաշտերում Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Մարտ 11 2024
Եզրային վիճակները քվանտային Հոլլի էֆֆեկտում և տոպոլոգիական մեկուսիչներում Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Ապրիլ 19 2023
Լենզե-Թերինգի երևույթը և մոդիֆիկացված գրավիտացիա Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Սեպ. 08 2022
Փոխազդող բարձր սպիններով տեսություններ հարթ և Անտի Դե Սիտերի տարածություններում Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուլ. 06 2022
Վաժելի ունիվերսալությունը և նրա կիրառությունները Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուն. 25 2022
Բլազարների բազմաալիքային և նեյտրինային ճառագայթման ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Ապրիլ 29 2022
Որոշ քվանտային երևույթներ կոսմոլոգիական մոդելներում Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուն. 11 2021
Մետաղ պարունակող նյութերի ջերմային խճճվածությունը և մագնիսական հատկությունները Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Դեկ. 19 2020
Դաշտի քվանտային տեսության որոշ երևույթներ արտաքին գրավիտացիոն դաշտում Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Սեպ. 29 2020
Ատոմների և մոլեկուլների փոխակերպումները միջաստղային ամպերում և նախակենսամոլեկուլների առաջացումը Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուլ. 21 2020
Ոչ խոտորումային դինամիկան վաղ տիեզերքում, աքսիոնանման մասնիկներից մինչև մութ մատերիա և կոնդենսատներ Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուն. 30 2020
Ընդհանրացված գրավիտացիայի տեսության հետազոտություն Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուն. 02 2020
Մութ նյութը և գալակտիկական հալոները Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Դեկ. 30 2019
Երկչափ կրիտիկական Իզինգի մոդելի դեֆեկտներն ու մնացորդային ցանցային էֆեկտները Ա.Ալիխանյանի անվան Ազգային գիտական լաբորատորիա Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )