Հոբոսյան Նինա Գառնիկի, ՔիմիականԳիտությունների դոկտոր