Մնացականյան Գևորգ Տիգրանի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու