Նոսր և Կարլեսոնի տիպի օպերատորների գնահատականներ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (270.46 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Գրիգորյանի կարծիքը
Մ.Գրիգորյան (153.57 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Թիլեյի կարծիքը
Ք.Թիլե (134.21 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Մնացականյան (173.49 KB)