Հարությունյան Դավիթ Նորիկի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու