Մարգարյան Ռաֆայել Ռաֆայելի, Տնտեսագիտությանթեկնածու