Սարգսյան Աննա Մարատի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու