Ասատրյան Հայկ Ռաֆայելի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-