Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 01 2023
Քվանտային էլեկտրոնիկայի համար հեռանկարային բյուրեղների էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսային սպեկտրոսկոպիա ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հնվ. 27 2023
Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների օպտիկական բնութագրերի ուսումնասիրություն էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազդեցության հաշվառմամբ Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Մայ. 20 2022
Երկար Ջոզեֆսոնի անցման էլեկտրոնային հատկությունները անհամասեռ մագնիսական դաշտում Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հոկ. 16 2021
Դիֆրակցված ռենտգենյան փնջերի որոշ առանձնահատկություններ արտաքին ազդակների առկայության պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հուլ. 19 2021
Արտաքին ազդակներով մակածված քվանտային երևույթներ բոզոնային և ֆերմիոնային համակարգերում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Նոյ. 23 2019
Ռենտգենյան ճառագայթնփրի դինամիկ դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված KDP և ADP բյուրեղներում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Սեպ. 28 2019
Ջերմային և էլեկտրական անցումային երեևույթները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Մայ. 05 2018
Չափային քվանտացված և ոչ գծային երևույթները կոնդենսացված միջավայրերում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Ապրիլ 27 2018
Nostrification - 550 Մանչեսթերի համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Ապրիլ 21 2018
Սպին-ուղեծրային փոխազդեցության առանձնահատկությունները կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Ապրիլ 21 2018
Քվանտային տեսության որոշակի երևույթներ կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկայում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Փետ. 16 2018
Nostrification - 553 Տվերի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Նոյ. 29 2017
Nostrification - 529 Ռուսաստանի հարավային դաշնային համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հուլ. 08 2017
Ռենտգենյան դիֆրակտված ալիքային դաշտերի, դինամիկական կոհերենտ հոլոգրաֆիայի և ինտերֆերաչափության տեսություն Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Սեպ. 26 2016
Nostrification - 504 Տվերի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )