Նավասարդյան Շանթ Խաչատուրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու