Եսոյան Սյուզաննա Սայաթի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու