Բիշարյան Հասմիկ Թաթուլի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն ասպիրանտական ծրագրի հումանիտար հոսքի դասախոս, Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ, Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան