Գալստյան Նելլի Բակուրի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու