Ազգային ինքնության թեման 20-րդ դարի ամերիկահայ անգլիագիր գրողների արձակում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Կ.Ջալլաթյանի կարծիքը
Կ.Ջալլաթյան (165.9 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (109.63 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Մուրադյանի կարծիքը
Ս.Մուրադյան (172.47 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Բ. Գալստյան (897.19 KB)