Զարգարյան Արա Սմբատի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու