Իվանյան Արուսյակ Հենրիկի

Ընթացիկ պաշտոնը

Արտաքին կապերի բաժնի պետ, Հյուսիսային համալսարան