Զաքարյան Սեյրան Արտուշայի, ՓիլիսոփայականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-