Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 16 2023
ԽՍՀՄ ազգային քաղաքականությունը և ղարաբաղյան հակամարտությունը․ ազգաբանական ուսումնասիրություն Երևանի պետական համալսարան Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Նոյ. 11 2021
Նոր բողոքականության տարածումը Հայաստանի եզդիների շրջանում և ինքնության տրանսֆորմացիաները ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Հոկ. 07 2021
Պարը հայկական հարսանեկան արարողություններում /20-րդ դար -21-րդ դարասկիզբ/ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Մայ. 19 2020
Թուխ Մանուկ սրբավայրերը (պատմագիտական ուսումնասիրություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Մարտ 05 2020
Սոցիալական փոփոխությունները հայկական սփյուռքում (Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյրութի հայերի էթնթսոցիոլոգիական հետազոտություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Մարտ 05 2020
Էթնիկ մամուլի դերը հայկական սփյուռքում (Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Նոյ. 19 2019
Սիրիահայերի սոցիալ-մշակութային ադապտացիայի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Հոկ. 18 2019
Սոցիալական ցանցի դերը հայկական սփյուռքում (էթնոսոցիոլագիական հետազոտություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Փետ. 27 2018
Խաղերի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները հայոց մեջ (ավանդույթ և արդիականություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Փետ. 13 2018
Իլամցիների կենցաղը, ընտանեկան ծիսակարգը և տոները ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Նոյ. 16 2017
Ազգագրական ցուցադրություններն արդի հայոց ինքնության ձևավորման գործում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Հոկ. 26 2017
Բույսերը Իրանի ժողովուրդների հավատալիքներում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Հուն. 16 2017
Երկրաշարժը վերապրած բնակչության սոցիալ-մշակութային ադապտացիան ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Հնվ. 26 2017
Լարեստանցիների ընտանեկան ծիսակարգը և ժողովրդական հավատալիքները ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Նոյ. 10 2016
Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )