Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մայ. 30 2024
Վերին շնչուղիների օբստրուկտիվ խանգարումներով ուղեկցվող կծվածքի երկրորդ դասի անոմալիաների կառավարման նոր մոտեցումների մշակում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Մայ. 30 2023
Վակուումային կապպաների օգտագործման հիմնավորումը միջծնոտային սևեռման նպատակով ստորին ծնոտի կոտրվածքով հիվանդների մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Մայ. 26 2023
B, C հեպատիտների և ՄԻԱՎ-վարակի դեպքում բերանի խոռոչի կլինիկաձևաբանական առանձնահատկությունները, իմունային և մանրէաբանական տեղաշարժերը և համալիր բուժման արդյունավետության գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Սեպ. 18 2021
Պարօդոնտի հյուսվածքների կլինիկո-լաբորատոր վիճակի համեմատական գնահատումը մետաղական և ցիրկոնիումի օքսիդի հենքերով կոնստրուկցիաների կիրառման դեպքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Սեպ. 18 2021
Կատարային ոսկրի ապաճի կանխարգելումը ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ ոսկրային հյուսվածքի կենսամեխանիկական հատկությունների հաշվառմամբ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Հնվ. 31 2020
Ծնոտոսկրերի դեֆեկտների և արտահայտված ատրոֆիաների իմպլանտացիոն վերականգնման արդյունավետ մեթոդների մշակումը և կիրառումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Փետ. 19 2018
Ատամնային իմպլանտացիայի բարդությունների կանխարգելման և բուժման համալիրում մագնիսա-լազերային թերապիայի էֆեկտիվության գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Դեկ. 25 2017
Օկլյուզիայի սագիտալ անկանոնությունների օրթոդոնտիկ բուժման ազդեցությունը կիսադեմի ստորին երրորդի գեղագիտական չափանիշների վրա դեռահասների մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Սեպ. 25 2017
Երեխաների ատամների կարծր հյուսվածքների կրակալման արդյունավետության բարձրացումը ռեմիներալիզացնող միջոցների կիրառմամբ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Հուն. 26 2017
Համակցված ազդեցությամբ յուբիվաքս քսուկի օգտագործման փորձարարական հիմնավորումը մաշկի II, III-ա աստճանի ջերմային և մաշկի ու բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի II,III աստիճանի քիմիական այրվածքների տեղային բուժման դեպքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Փետ. 20 2017
Բերանի խոռոչի թթվահիմնային հավասարակշռության տեղաշարժերի հիմնական օրինաչափությունները լորձաթաղանթի հիվանդությունների և ընդհանուր ախտաբանության որոշ դեպքերում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Հնվ. 16 2017
Քունքստործնոտային հոդի դիսֆունկցիաներով հիվանդների ախտորոշման և բուժման օկլյուզիոն դրույթները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Դեկ. 05 2016
Ատամնաշարի դեֆեկտների անշարժ պրոթեզավորման դեպքում հենակետային ատամների եզրային լնդի կառուցվածքաֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Դեկ. 21 2015
Գալվանական հոսանքի բարձրացրած մակարդակի ազդեցությունը պարօդոնտի զարգացման վրա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Դեկ. 18 2015
Տարբեր տեսակի շարժական պրոթեզների կիրառմամբ օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության համեմատական գնահատականն ըստ արյան ագրեգատային վիճակի ցուցանիշների Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )