Ազատյան Վահե Յուրիի, ԲժշկականԳիտությունների դոկտոր