Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մարգարէական գիրքերու ուսումնասիրման հիմնահարցերն արդի աստուածաբանութեան մեջ /պատմագիտական և բնագրագիտական ուսումնասիրութիւն/ Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 03 2022
Կիլիկիո Հայոց կաթողիկոսությունը 1902-1921թթ. ազգային-քաղաքական գործընթացների համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուլ. 23 2021
Հայ Առաքելական եկեղեցու Իրանի թեմերը (պատմություն և արդիականություն) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Մարտ 03 2021
Դավանական նոր իրավիճակը և ըմբռնումները՝ ըստ 19-րդ դարի 40-50-ական թթ. Ավետարանական մամուլի (Կ. Պոլիս, Զմյուռնիա) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Փետ. 05 2020
Վաղ քրիստոնեական դավանաբանական վեճերի կրոնագիտական վերլուծություն (II դարի II կես V դարի I քառորդ) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 28 2018
Հայոց ցեղասպանության հետազոտման կրոնագիտական խնդիրները Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 27 2018
Միակամության վարդապետությունը միջեկեղեցական երկխոսության համատեքստում (7-րդ դարի առաջին կես) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 26 2018
«Մանկութեան աւետարան» պարականոնը (պատմաքննական վերլուծություն) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Փետ. 22 2018
Սուրբ ծննդյան և աստվածահայտնության տոնը հայոց մեջ (պատմա-կրոնագիտական ուսումնասիրություն) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Մայ. 25 2017
Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի խորհրդաբանական ընկալումները ԺԴ-ԺԸ դդ.-ում Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Մարտ 09 2017
Երվանդ վարդապետ Տեր-Մինասյանի կրոնագիտական հայեցակարգը Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 07 2012
Սիմեոն Ա Երևանցու կյանքը և գործունեությունը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Դեկ. 20 2011
Միջնադարյան ժողովրդաքրիստոնեական աղբյուրները և հայ եկեղեցու պատմության խնդիրները ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 28 2011
«Բանալի ճշմարտութեան» երկը և նրա պատմագիտական արժեքը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 15 2011
Ընդհանրական եկեղեցին քրիստոսաբանական վիճաբանությունների վաղ փուլում (IV դարի երկրորդ կես - V դարի 20-ական թվականներ) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )