Է-ԺԲ դարերի հայոց տոմարի մեկնությունները (պատմա-աղբյուրագիտական ուսումնասիրություն)

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Գ․Սիմոնյանի կարծիքը
Գ․Սիմոնյան (333.04 KB)
Ընդդիմախոս Հ․Քյոսեյանի կարծիքը
Հ․Քյոսեյան (292.98 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (251.36 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Գալստյան (835.34 KB)