Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Թվանիշ
Ը.00.02

Ը.00.02 մասնագիտությունն ընդգրկում է ` տնտեսության պետական կարգավորումը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Մարքեթինգ) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Մակրոէկոնոմիկա) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Կառավարում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Բնօգտագործման տնտեսագիտություն) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Բիզնես վարչարարություն) Դիտել
Եվրոպական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (Մակրոէկոնոմիկա) Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (Տնտեսություն, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և ղեկավարում) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Միկրոէկոնոմիկա) Դիտել