ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն

Հասցե
Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան 24դ
Հեռ.
(+374 10) 524812
Գերատեսչություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ը.00.02 , ԺԹ.00.03