Ոչգծային և կոլեկտիվ պրոցեսներ էքսիտոնների մասնակցությամբ

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1994

Հաստատված