Ներկարարյան Խաչատուր Վլադիմիրի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր