Ծովանկարչության ժանրը XIX-XX դարերի հայ գեղանկարչության մեջ

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2017

Հաստատված