Հակոբյան Արա Հրավարդի, Արվեստագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-