Էրգոթերապևտիկ միջամտության մոդելավորումը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ

2019

Պաշտպանություն
Ընդդիմախոս Ե․Հակոբյանի կարծիքը
Ե․Հակոբյան (1.62 MB)
Ընդդիմախոս Մ․Հարությունյանի կարծիքը
Մ․Հարությունյան (1.62 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Զ.Հարությունյան (395.59 KB)