Առնետների վերարտադրողական համակարգի օրգանների հարթ մկանային հյուսվածքի էլեկտրական ակտիվությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ռ.Սարգսյանի կարծիքը
Ռ.Սարգսյան (178.28 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Պողոսյանի կարծիքը
Մ.Պողոսյան (181.72 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (256.51 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Փիլիպոսյան (780.17 KB)