Վասպուրականի մանրանկարչության ոճա-պատկերագրական առանձնահատկություններն ըստ Հովհաննես Խիզանցու, Զաքարիա Ավանցու և Մեսրոպ Խիզանցու ստեղծագործությունների (ԺԴ դարի վերջ - ԺԷ դարի կես)

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ք.Գ.Ավետիսյանի կարծիքը
Ք.Գ.Ավետիսյան (317.63 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հ.Ղազարյանի կարծիքը
Վ.Հ.Ղազարյան (324.37 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ավետիսյան Ա. (464.77 KB)