Անգլերեն տեքստային որմնագրությունը որպես զանգվածային հաղորդակցության մոդել

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Լ.Ա.Բադալյանի կարծիքը
Լ.Ա.Բադալյան (1.14 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Սիմոնյանի կարծիքը
Ա.Ա.Սիմոնյան (1.1 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Գասպարյան (1.94 MB)