Թուրք-հունական հարաբերությունները «դաշնակցային կոնֆլիկտների» համապատկերում /1950-1990-ական թթ./

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Ց.Մարուքյանի կարծիքը
Ա.Ց.Մարուքյան (947.64 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Ս.Հովսեփյանի կարծիքը
Լ.Ս.Հովսեփյան (1.03 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Խաչատրյան (1.75 MB)