Pseudomonas aeruginosa մանրէների քվորում-սենսինգի համակարգերի պոտենցիալ արգելակիչների որոնումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (1.62 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Անտոնյանի կարծիքը
Ա.Անտոնյան (235.19 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Փանոսյանի կարծիքը
Հ.Փանոսյան (241.46 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Աբելյան (1.22 MB)