Սահմանափակ ուռուցիկ մարմինների վերականգնումը տոմոգրաֆիկ եղանակով

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ռ.Արամյանի կարծիքը
Ռ.Արամյան (149.05 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Սիմոնյանի կարծիքը
Ա.Սիմոնյան (151.99 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Խալատյան (633.63 KB)