Անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացման դժվարություններն ու դրանց հաղթահարման ուղիները տարրական դպրոցում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Լ.Մինասյանի կարծիքը
Ա. Մինասյան (1.61 MB)
Ընդդիմախոս Ժ.Հ.Պայլոզյանի կարծիքը
Ժ. Պայլոզյան (212.86 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.95 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Մկրտչյան (369.93 KB)