Որսորդությունն ու անասնապահությունը բրոնզի և երկաթի դարաշրջանում Հայաստանի Հյուսիսարևմտյան տարածքում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ի.Խորոզյանի կարծիքը
Ի.Խորոզյան (155.41 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Մխիթարյանի կարծիքը
Ռ.Մխիթարյան (445.04 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գյոնջյան (1.41 MB)