Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական վերլուծություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Առաջատար Կազմակերպություն-.pdf (844.5 KB)
Պաշտոնական ընդդիմախոս բ․գ․թ․, դոցենտ Հ․ Զ․Ղազարյանի կարծիքը
Scanned Documents.pdf (1.5 MB)
Պաշտոնական ընդդիմախոս բ․գ․դ․,պրոֆեսոր Լ․Մ․Խաչատրյանի կարծիքը
Լ. Մ. Խաչատրյան, Կարծիք-.pdf (960.18 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մարիամ Ադամյան (747.53 KB)