Հրազդան հիդրոէկոհամակարգի էկոլոգամանրէաբանական բնութագիրը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Կ.Ղազարյանի կարծիքը
Կ.Ղազարյան (268.4 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ճենտերեճյանի կարծիքը
Կ.Ճենտերեճյան (148.27 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Կոբելյան (754.74 KB)