Իժերի թույնի ֆոսֆոլիպազ Ա2 և դեզինտեգրինների ազդեցության կենսաֆիզիկական ասպեկտները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Սեչենովի անվան էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ա.Հովհաննիսյան (217.38 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Անտոնյանի կարծիքը
Ա.Անտոնյան (171.91 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Ղուկասյան (863.72 KB)