Հարկային ծառայողների գործունեության գնահատման համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (321.14 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Վ. Հարությունյանի կարծիքը
Տ. Հարությունյան (322.23 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Հ. Թոմիկյանի կարծիքը
Կ. Թոմիկյան (191.14 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ. Ֆրանգուլյան (374.47 KB)