Ֆրանգուլյան Մհեր Սեյրանի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը