Ամերիկյան սոցիալական տպագիր գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Է. Չուբարյանի կարծիքը
Չուբարյան.pdf (259.88 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա. Սիմոնյանի կարծիքը
Ա. Սիմոնյան (352.05 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ. Խարազյան (1.22 MB)

2019

Մերժված

2018

Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Ամերիկյան սոցիալական տպագիր գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու` Գայանե Գասպարյան

Մասնագիտություն` Ռոմանագերմանական լեզուներ (Ժ.02.07)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Երևանի պետական համալսարան

Խորհուրդ` Օտար լեզուների (009)

Ընդդիմախոսներ` Շուշանիկ ՊարոնյանՔրիստինե Հարությունյան

Պաշտպանության ամսաթիվ՝ 18.12.2018

Կարգավիճակ` Մերժված